Độc Bộ Tiêu Dao

PHIM ĐỘC BỘ TIÊU DAO được cập nhật hàng tuần vào thứ 2 và thứ 5. Diệp Vũ, Tuyết Ngôn, Thi Tịnh Y và Nhan Thánh Đình là các nhân vật chính. Cảnh giới của phim bao gồm Hồng Trần Cảnh, Uẩn Linh Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh, Thánh Thai Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, Thần Thông Cảnh (Thánh cảnh - Cực cảnh), Đạo Chủng Cảnh (Vương giả), Pháp Thân Cảnh (Kim Thân cảnh), Pháp Tắc Cảnh (Đại Năng), Hư Thánh, Bán Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương, Cổ Đế và Cấm Kỵ. Phim Độc Bộ Tiêu Dao cập nhật mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Nhân vật chính là Diệp Vũ, Tuyết Ngôn, Thi Tịnh Y và Nhan Thánh Đình. Phim có những cảnh giới vô cùng phong phú từ Hồng Trần Cảnh đến Uẩn Linh Cảnh, từ Tẩy Tủy Cảnh đến Thánh Thai Cảnh, từ Thần Thông Cảnh đến Đạo Chủng Cảnh và Pháp Thân Cảnh.

PHIM ĐỘC BỘ TIÊU DAO được cập nhật hàng tuần vào thứ 2 và thứ 5. Diệp Vũ, Tuyết Ngôn, Thi Tịnh Y và Nhan Thánh Đình là các nhân vật chính. Cảnh giới của phim bao gồm Hồng Trần Cảnh, Uẩn Linh Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh, Thánh Thai Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, Thần Thông Cảnh (Thánh cảnh - Cực cảnh), Đạo Chủng Cảnh (Vương giả), Pháp Thân Cảnh (Kim Thân cảnh), Pháp Tắc Cảnh (Đại Năng), Hư Thánh, Bán Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương, Cổ Đế và Cấm Kỵ. Phim Độc Bộ Tiêu Dao cập nhật mỗi thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Nhân vật chính là Diệp Vũ, Tuyết Ngôn, Thi Tịnh Y và Nhan Thánh Đình. Phim có những cảnh giới vô cùng phong phú từ Hồng Trần Cảnh đến Uẩn Linh Cảnh, từ Tẩy Tủy Cảnh đến Thánh Thai Cảnh, từ Thần Thông Cảnh đến Đạo Chủng Cảnh và Pháp Thân Cảnh.
(Đánh giá /10 từ 8 thành viên)

393/480 2020 27,322 Lượt Xem


Background
Thông tin phim
  • Tập mới: 393 392 391
  • Trạng thái: Đang tiến hành
  • Số người theo dõi: 45
  • Điểm: 7.4 || 548 đánh giá
  • Năm phát hành: 2020