Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Kiêm Đạo Đệ Nhất Tiên là một bộ phim được cập nhật mỗi thứ 2 và thứ 3 hàng tuần. Nội dung bộ phim xoay quanh chính nhân vật Tô Dịch và các nhân vật harem bao gồm Văn Linh Chiêu, Văn Linh Tuyết và Tử Cận. Bộ phim kể về cảnh giới của 8 trường phái đều được mô tả rõ ràng. Trong số họ có Võ Đạo (Thoát phàm) bởi Bàn Huyết (Võ đồ), Tụ Khí (Võ sư), Dưỡng Lô (Tông sư), Vô Lậu (Đại tông sư); Nguyên Đạo (Tu sĩ) bởi Bách Cốc, Nguyên Phủ và Tụ Tinh; Linh Đạo (Đại tu sĩ) bởi Hóa Linh, Linh Tương và Linh Luân; Huyền Đạo (Hoàng giả) bởi Huyền Chiếu, Huyền U và Huyền Hợp (Hoàng Cực); Đăng Thiên (Giới Vương) bởi Đồng Thọ, Quy Nhất và Động Ninh; Vũ Hóa (Hóa cánh) bởi Thần Anh (Dương Thần), Hóa Phàm, Hợp Đạo, Hóa Chân và Cử Hà (phi thăng); Tiên Đạo (Tiên Đạo Ngũ Cảnh) bởi Ninh Cảnh (Thiên Tiên), Hư Cảnh (Chân Tiên), Thánh Cảnh (Tiên Quân), Diệu Cảnh (Tiên Vương) và Thái Cảnh tam giới (Đế Quân); và Thần Cảnh.

Kiêm Đạo Đệ Nhất Tiên là một bộ phim được cập nhật mỗi thứ 2 và thứ 3 hàng tuần. Nội dung bộ phim xoay quanh chính nhân vật Tô Dịch và các nhân vật harem bao gồm Văn Linh Chiêu, Văn Linh Tuyết và Tử Cận. Bộ phim kể về cảnh giới của 8 trường phái đều được mô tả rõ ràng. Trong số họ có Võ Đạo (Thoát phàm) bởi Bàn Huyết (Võ đồ), Tụ Khí (Võ sư), Dưỡng Lô (Tông sư), Vô Lậu (Đại tông sư); Nguyên Đạo (Tu sĩ) bởi Bách Cốc, Nguyên Phủ và Tụ Tinh; Linh Đạo (Đại tu sĩ) bởi Hóa Linh, Linh Tương và Linh Luân; Huyền Đạo (Hoàng giả) bởi Huyền Chiếu, Huyền U và Huyền Hợp (Hoàng Cực); Đăng Thiên (Giới Vương) bởi Đồng Thọ, Quy Nhất và Động Ninh; Vũ Hóa (Hóa cánh) bởi Thần Anh (Dương Thần), Hóa Phàm, Hợp Đạo, Hóa Chân và Cử Hà (phi thăng); Tiên Đạo (Tiên Đạo Ngũ Cảnh) bởi Ninh Cảnh (Thiên Tiên), Hư Cảnh (Chân Tiên), Thánh Cảnh (Tiên Quân), Diệu Cảnh (Tiên Vương) và Thái Cảnh tam giới (Đế Quân); và Thần Cảnh.
(Đánh giá /10 từ 8 thành viên)

20/20 2022 21,776 Lượt Xem


Background
Thông tin phim
  • Tập mới: 20 19 18
  • Trạng thái: Hoàn thành
  • Số người theo dõi: 45
  • Điểm: 7.2 || 134 đánh giá
  • Năm phát hành: 2022
k9win Nhà Cái Uy Tín