Nghịch Thiên Chí Tôn

Phim Nghịch Thiên Chí Tôn cập nhật mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Chính là Đàm Vân, kiếp trước là Hồng Mông Chí Tôn, sẽ đóng vai chính cùng với những diễn viên khác như Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Chung Ngô Thi Dao, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Hinh Doanh, Hoàng Phủ Ngọc, Công Tôn Nhược Hi, Cơ Ngữ Yên, Hiên Viên Nhu, Âu Dương Thiên Thiên, Tiết Tử Yên, Đông Phương Ngọc Thấu, Phương Tử Hề, Ngu Vân Hề, Tân Băng Tuyền, Trưởng Tôn Hiên Thất và Phùng Khuynh Thành. Bộ phim được chia thành cảnh giới tu luyện, phàm giới, tiên giới, thần giới và Vĩnh Hằng Hóa Vũ, mỗi cảnh giới chia làm từ cấp 1 đến 12. Đồng thời, bộ phim còn nói về Thế Giới Chí Cao, bao gồm các cảnh giới như Tổ Hoàng, Tổ Đế, Tổ Thánh, Đạo Nhân, Đạo Thần, Đạo Vương, Đạo Hoàng, Đạo Đế, Đạo Thánh, Đạo Tổ và Chí Cao Đạo Tổ.

Phim Nghịch Thiên Chí Tôn cập nhật mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Chính là Đàm Vân, kiếp trước là Hồng Mông Chí Tôn, sẽ đóng vai chính cùng với những diễn viên khác như Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Chung Ngô Thi Dao, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Hinh Doanh, Hoàng Phủ Ngọc, Công Tôn Nhược Hi, Cơ Ngữ Yên, Hiên Viên Nhu, Âu Dương Thiên Thiên, Tiết Tử Yên, Đông Phương Ngọc Thấu, Phương Tử Hề, Ngu Vân Hề, Tân Băng Tuyền, Trưởng Tôn Hiên Thất và Phùng Khuynh Thành. Bộ phim được chia thành cảnh giới tu luyện, phàm giới, tiên giới, thần giới và Vĩnh Hằng Hóa Vũ, mỗi cảnh giới chia làm từ cấp 1 đến 12. Đồng thời, bộ phim còn nói về Thế Giới Chí Cao, bao gồm các cảnh giới như Tổ Hoàng, Tổ Đế, Tổ Thánh, Đạo Nhân, Đạo Thần, Đạo Vương, Đạo Hoàng, Đạo Đế, Đạo Thánh, Đạo Tổ và Chí Cao Đạo Tổ.
(Đánh giá /10 từ 8 thành viên)

278/380 2021 38,765 Lượt Xem


Background
Thông tin phim
  • Tập mới: 278 277 276
  • Trạng thái: Đang tiến hành
  • Số người theo dõi: 45
  • Điểm: 7.9 || 455 đánh giá
  • Năm phát hành: 2021