Tiên Nghịch

Mỗi tuần, một tập mới của phim sẽ được cập nhật vào thứ hai hàng tuần. Cấp bậc tu tiên trong Tiên Nghịch bao gồm: 1/ Ngưng Khí: 15 Tầng; Trúc Cơ: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Kết Đan: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Nguyên Anh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Hóa Thần: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Anh Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Vấn Đỉnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Cảnh Giới Quá Độ: Âm Hư — Dương Thực. 2/ Khuy Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Tịnh Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Toái Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Thiên Nhân Ngũ Suy: Đệ Nhất Suy – Đệ Ngũ Suy. 3/ Tứ Không Cảnh: Không Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Không Linh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Không Huyền: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Huyền Kiếp ( 9 Kiếp ): Ngoại Kiếp ( 3 Kiếp đầu ) — Nội Kiếp ( 3 Kiếp giữa ) — Hồn Kiếp ( 3 Kiếp cuối ); Ngoại Kiếp: Tuyết Kiếp — Phong Kiếp — Lôi Kiếp; Nội Kiếp: Trảm Ly Kiếp — Huyết Ảnh Kiếp — Kiếp này chưa hiện đã bị Vương Lâm chém; Hồn Kiếp: Thập Tức Khô Thần Kiếp — Hồn Thọ Kiếp — Luân Hồi Kiếp; Không Kiếp =

Mỗi tuần, một tập mới của phim sẽ được cập nhật vào thứ hai hàng tuần. Cấp bậc tu tiên trong Tiên Nghịch bao gồm: 1/ Ngưng Khí: 15 Tầng; Trúc Cơ: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Kết Đan: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Nguyên Anh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Hóa Thần: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Anh Biến: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Vấn Đỉnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Cảnh Giới Quá Độ: Âm Hư — Dương Thực. 2/ Khuy Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Tịnh Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Toái Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Thiên Nhân Ngũ Suy: Đệ Nhất Suy – Đệ Ngũ Suy. 3/ Tứ Không Cảnh: Không Niết: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Không Linh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Không Huyền: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn; Huyền Kiếp ( 9 Kiếp ): Ngoại Kiếp ( 3 Kiếp đầu ) — Nội Kiếp ( 3 Kiếp giữa ) — Hồn Kiếp ( 3 Kiếp cuối ); Ngoại Kiếp: Tuyết Kiếp — Phong Kiếp — Lôi Kiếp; Nội Kiếp: Trảm Ly Kiếp — Huyết Ảnh Kiếp — Kiếp này chưa hiện đã bị Vương Lâm chém; Hồn Kiếp: Thập Tức Khô Thần Kiếp — Hồn Thọ Kiếp — Luân Hồi Kiếp; Không Kiếp =
(Đánh giá /10 từ 8 thành viên)

24/76 2023 21,750 Lượt Xem


Background
Thông tin phim
  • Tập mới: 24 23 22
  • Trạng thái: Đang tiến hành
  • Số người theo dõi: 45
  • Điểm: NaN || 1 đánh giá
  • Năm phát hành: 2023
  • Thời lượng: 24/76
  • Chất lượng: HD
  • Rating: PG-13 - Teens 13 tuổi trở lên
  • Ngôn ngữ: VietSub
  • Thể loại: CN Animation