Vô Thượng Thần Đế

Nội dung của phim "Vô Thượng Thần Đế" được cập nhật hàng tuần vào thứ 2 và thứ 6. Bộ phim diễn ra trong một thế giới kỳ thú, gồm cảnh giới và tiên giới với những nhân vật nổi bật như Tiên Vương Mục Vân, 9 cô vợ của anh và Thần Đế. Cảnh giới bao gồm các cảnh Nhục Thân, Linh Khiếu, Thông Thần, Niết Bàn, Tam Chuyển Chi, Vũ Tiên và Sinh Tử. Tiên giới có Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương và Tiên Đế. Thần giới bao gồm Hư Thần, Chân Thần, Địa Thần, Thiên Thần, Thần Quân, Thần Vương, Thần Hoàng, Thần Chủ, Tổ Thần, Hư Thánh, Bán Thánh, Hóa Thánh. Thương Lan giới gồm Thánh vị (Thánh Nhân, Đại Thánh, Cổ Thánh, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Đế, Thiên Thánh Đế và Cổ Thánh Đế), Quân vị (Nhân Quân, Địa Quân, Thiên Quân, Quân Vương và Đế Quân) và Tôn vị (Chí Tôn, Địa Tôn và Thiên Tôn). Sau đó là Giới vị (Giới Vương, Giới Hoàng, Giới Thánh, Giới Tôn, Giới Thần và Giới Chủ). Cuối cùng là Chúa Tể, Nửa Bước Hóa Đế, Chuẩn Đế, Xưng Hào Thần, Thần Đế Đại Đạo, Vô Pháp, Vô Thiên và Thần Đế.

Nội dung của phim "Vô Thượng Thần Đế" được cập nhật hàng tuần vào thứ 2 và thứ 6. Bộ phim diễn ra trong một thế giới kỳ thú, gồm cảnh giới và tiên giới với những nhân vật nổi bật như Tiên Vương Mục Vân, 9 cô vợ của anh và Thần Đế. Cảnh giới bao gồm các cảnh Nhục Thân, Linh Khiếu, Thông Thần, Niết Bàn, Tam Chuyển Chi, Vũ Tiên và Sinh Tử. Tiên giới có Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương và Tiên Đế. Thần giới bao gồm Hư Thần, Chân Thần, Địa Thần, Thiên Thần, Thần Quân, Thần Vương, Thần Hoàng, Thần Chủ, Tổ Thần, Hư Thánh, Bán Thánh, Hóa Thánh. Thương Lan giới gồm Thánh vị (Thánh Nhân, Đại Thánh, Cổ Thánh, Thánh Vương, Thánh Hoàng, Thánh Đế, Thiên Thánh Đế và Cổ Thánh Đế), Quân vị (Nhân Quân, Địa Quân, Thiên Quân, Quân Vương và Đế Quân) và Tôn vị (Chí Tôn, Địa Tôn và Thiên Tôn). Sau đó là Giới vị (Giới Vương, Giới Hoàng, Giới Thánh, Giới Tôn, Giới Thần và Giới Chủ). Cuối cùng là Chúa Tể, Nửa Bước Hóa Đế, Chuẩn Đế, Xưng Hào Thần, Thần Đế Đại Đạo, Vô Pháp, Vô Thiên và Thần Đế.
(Đánh giá /10 từ 8 thành viên)

355/352 2020 26,723 Lượt Xem


Background
Thông tin phim
  • Tập mới: 355 354 353
  • Trạng thái: Đang tiến hành
  • Số người theo dõi: 45
  • Điểm: 8.4 || 652 đánh giá
  • Năm phát hành: 2020